โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

04 April 2012

ได้เวลาชำระจิตชำรุด

ชื่อเรื่อง : ได้เวลาชำระจิตชำรุด ของพระไพศาล วิสาโล
ประเภท :ธรรมะ
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :


ธรรมะนั้นมีอยู่ทุกหนแห่ง หากมองให้เป้นก็จะพบว่าสรรพสิ่งรอบตัว ล้วนแสดงสัจธรรมให้เราเห็นตลอดเวลา ขณะเดียวกันกํมีคติธรรมสอนใจเราได้ทุกเมื่อ เป็นเพราะเราหมกมุ่นอยู่กับความคิด พลัดหลงไปอดีตหรือไม่ก็อนาคต ใจจึงไม่สามารถเห็นธรรมที่เผยแสดงในปัจจุบันได้ .....


ดาวน์โหลด :


ได้เวลาชำระจิตชำรุดที่มา : ขอบคุณคุณนอตที่ส่งอีเมล์มาให้ค่ะ

No comments: