โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

02 November 2010

ความรู้เรื่องระบบประสาท

ชื่อเรื่อง : ความรู้เรื่องระบบประสาท
ประเภท : สุขภาพ
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system หรือ CNS) ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง
2. ระบบประสาทส่วนปลาย หรือระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system หรือ PNS) ประกอบด้วยเส้นประสาทสมอง (cranial nerve) และเส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) และระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system หรือ ANS) ระบบประสาทรอบนอกหรือระบบประสาทส่วนปลาย ประกอบด้วยหน่วยรับความรู้สึกทั้งหมด


ดาวน์โหลด :
link 1 : 
http://www.ziddu.com/download/12346699/brain_Knowledge.pdf.html

ที่มา : ---


No comments: