โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

17 February 2009

สี่แผ่นดิน LOT1

ชื่อเรื่อง : สี่แผ่นดิน LOT1
ประเภท : นวนิยาย
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
“สี่แผ่นดิน” บทประพันธ์อมตะของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เพื่อบันทึกวัฒนธรรมข้ามกาลเวลา ตามเจตนารมย์ของผู้ประพันธ์ที่ต้องการบันทึกเบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน 4 รัชสมัย (ร.5 ร.6 ร.7 ร.8) เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาวชาววัง, การแต่งกาย, แฟชั่นฝรั่ง ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งควรแก่การภาคภูมิใจและรักษาสืบทอดต่อไปในอนาคต

ดาวน์โหลด :
ชุดที่ 1 : http://www.ziddu.com/download/15613882/lot1.zip.html
ชุดที่ 2 : http://www.ziddu.com/download/15613895/lot2.zip.html
ชุดที่ 3 : http://www.ziddu.com/download/15613912/lot3.zip.html
ชุดที่ 4 : http://www.ziddu.com/download/15613913/lot4.zip.html
ชุดที่ 5 : http://www.ziddu.com/download/15613914/lot5.zip.html
ชุดที่ 6 : 
ชุดที่ 7 : 
ชุดที่ 8 : 
ชุดที่ 9 : 


ที่มา : ---

No comments: