โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

26 July 2009

คู่มือตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่อเรื่อง : การตัดเย็บเสื้อผ้า
ประเภท : DIY
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด
- อุปกรณ์เครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
- เรียนรู้เรื่องจักรเย็บผ้า
- การทำตะเข็บเบื้องต้น
- ผ้าและการเตรียมผ้าก่อนตัด
- การวัดตัวและการสร้างแบบเบื้องต้น
- เทคนิคในการตัดและเย็บผ้า ฯลฯ

ดาวน์โหลด
- หน้าปก
- คำนำ
- สารบัญ
- บทที่ 1 อุปกรณ์เครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
-
บทที่ 2 เรียนรู้เรื่องจักรเย็บผ้า
-
บทที่ 3 การทำตะเข็บเบื้องต้น
-
บทที่ 4 ผ้าและการเตรียมผ้าก่อนตัด
-
บทที่ 5 การวัดตัวเสร้างแบบเบื้องต้น
-
บทที่ 6 เทคนิคในการตัดและเย็บผ้า
-
บทที่ 7 กระโปรง
-
บทที่ 8 ลักษณะของแบบเสื้อ
-
บทที่ 9 แขนเสื้อ
-
บทที่ 10 ปกเสื้อ
-
บทที่ 11 เสื้อกระโปรงชุด
-
บทที่ 12 กางเกงขายาว
-
อ้างอิง

ที่มา : ---

2 comments:

Der Cra said...

ดาวน์โหลดไม่ได้ค่า

Der Cra said...

ดาวน์โหลดไม่ได้ค่า