โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

13 July 2011

PDF ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ชื่อเรื่อง : ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
ประเภท : ท่องเที่ยว
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
กระบี่ เมืองชายทะเลในฝันงดงามด้วยหาดทรายขาว นํ้าทะเลใส ปะการัง
สวย ถํ้าโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ๑๓๐ เกาะ รวมกันเป็น
มนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ดาวน์โหลด :


PDF ข้อมูลการท่องเที่ยวจัวหวัดกระบี่


ที่มา : การท่องเที่ยวแห่้งประเทศไทยNo comments: