โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

13 July 2011

อีบุ๊ค pdf ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง : ข้อมูลการท่องเที่ยวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภท : การท่องเที่ยว
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
จังหวัดนครศรีธรรมราช มักเรียกสั้นๆ ว่า นคร เป็นเมืองเก่า หมายถึง
“นครอันงามสง่าแห่งพระราชา ผู้ทรงธรรม มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของ
ภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) หากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทาง
รถยนต์ ๗๘๐ กิโลเมตร รถไฟ ๘๓๒ กิโลเมตร หรือนั่งเครื่องบินเพียง
๑ ชั่วโมงเท่านั้น นับว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่ง นอกจากจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม เช่น เขาหลวง หรือชุมชนพัฒนาตัวอย่างที่บ้านคีรีวงแล้ว เมืองนครฯ

ดาวน์โหลด :


ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (เปิดอ่านได้เลย)

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

No comments: