โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

02 November 2010

การค้นหา “โลก” นอกสุริยจักรวาล

ชื่อเรื่อง : การค้นหา “โลก” นอกสุริยจักรวาล
ประเภท : วิทยาศาสตร์
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
เมื่อห้าปีก่อนนี้ แทบจะไม่มีใครที่สามารถตอบคำ ถามนี้ไ ด้ แต่ในช่ว งเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ นัก
ดาราศาสตร์ได้เห็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่พอๆ กับดาวพฤหัสบดี (ซึ่งใหญ่กว่าโลกราว 1,400 เท่า) โคจร
รอบดาวฤกษ์ราว 29 ดวงแล้ว) แต่ดาวเคราะห์ขนาดยักษ์เหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซ methane และแอมโมเนีย
ที่เป็นพิษต่อชีวิต อีกทั้งตัวดาวก็ประกอบด้วยไฮโดรเจนเหลว


ดาวน์โหลด :
link 1 : 

http://www.ziddu.com/download/12346936/OutsideTheEarth.pdf.html

ที่มา : ---No comments: