โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

02 November 2010

กำเนิดดวงจันทร์ ดวงจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

ชื่อเรื่อง : กำเนิดดวงจันทร์
ประเภท : วิทยาศาสตร์
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
การสำ รวจดวงจันทร์ในครั้งนั้นได้ทำ ให้เรารู้ธรรมชาติ
ของดวงจันทร์ดีขึ้นมากเช่น เรารู้ว่าดวงจันทร์มีเส้นผ่าศูนย์
กลางยาว 3,475 กิโลเมตร มีความหนาแน่นประมาณ 3.3 เท่า
ของนํ้า มีนํ้าหนักคิดเป็น 1.25 % ของโลก และโคจรรอบโลก
เป็นวงรีที่ระยะห่างโดยเฉลี่ย 384,000 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว
3,683 กิโลเมตร / ชั่วโมง นอกจากนี้เราก็ยังรู้อีกว่า ดวงจันทร์
ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบโลกเท่ากัน


ดาวน์โหลด :
link 1 : 
http://www.ziddu.com/download/12346881/moonborn.pdf.html

ที่มา : ---
No comments: