โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

24 June 2014

ตำราพิชัยสงคราม โดย จอม รุ่งสว่าง

ชื่อเรื่อง : ตำราพิชัยสงคราม โดย จอม รุ่งสว่าง
ประเภท :บริหาร
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
ตำราพิชัยสงคราม SUNTZU
จอม รุ่งสว่าง
SUNTZU เป็นตำราพิชัยสงคราม ๑๓ บทไม้ตายที่เก่าแก่ที่สุด เป็นหนึ่งในหนังสือว่าด้วย
การทหาร ของจีนโบราณ ๗ เล่ม คาดว่า ซุนวู ( ๕๑๔–๔๙๗ ปีก่อน ค.ศ.) หรือ ซุนปิน ( ๓๔๐ ปี
ก่อน ค.ศ.) เป็นผู้ประพันธ์ขึ้น โดยใช้สำนวนจีนที่คมคาย เข้าใจง่าย ประกอบกับใช้แนวคิดของชาว
ตะวันออกล้วนๆ และเป็นแม่บททางความคิดของทั้งลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื๊อ อีกด้วย มีการอ้างถึง
SUNTZU บ่อยครั้งในระหว่างการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสงครามของสถาบันการศึกษาวิชาชีพ
ทางทหาร

ดาวน์โหลด :
ตำราพิชัยสงคราม โดย จอมรุ่งสว่าง


ที่มา : ทางอินเตอร์เน็ต โดย จอม รุ่งสว่าง

No comments: