โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

25 August 2011

อีบุ๊คงานฝีมือ เปลี่ยนขยะให้เป็นของใช้งานได้ (12 Thrifty)

ชื่อเรื่อง : เปลี่ยนขยะให้เป็นของใช้งานได้ (12 Thrifty)
ประเภท : งานฝีมือ
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
ขึ้นชื่อว่า "ขยะ" ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติก เศษผ้า เสื้อเวตเตอร์ตัวเก่า ถุงขนม หรือ ถุงข้าว ใครมีขยะเหล่านี้ ก็อยากจะทิ้งลงถังทั้งนั้น อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งค่ะ อย่าเพิ่ง ให้คุณเปิดอีบุ๊คเล่มนี้ก่อน เพื่อที่คุณจะได้พบขมทรัพย์มหัศจรรย์ ในการแปลงขยะให้เป็นของมีค่าได้ เป็นการรีไซน์เคิลอย่างหนึ่ง ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า และยังช่วยลดปริมาณขยะด้วย เรียกได้ว่าคุณเป็นผู้ช่้วยโลกคนหนึ่งเลยทีเีดียว

ดาวน์โหลด :


ดาวน์โหลดเปลี่ยนขยะให้เป็นของใช้งานได้ (12 Thrifty)

ที่มา : favecrafts

No comments: