โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

26 July 2011

ฟรี PDF ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต ๗ หลักคิดเพื่อความสุข [ว.วชิระเมธี]

ชื่อเรื่อง : ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต ๗ หลักคิดเพื่อความสุข ของ ท่าน ว.วชิระเมธี
ประเภท : ธรรมะ
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
 “๗ สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต ๗ หลักคิดเพื่อความสุข” กล่าวถึงคุณค่าที่แท้ของเงินและสิ่งที่อยู่สูงกว่าเงินขึ้นไป เช่น คุณภาพชีวิต สุขภาพ กัลยาณมิตร เป็นต้น อันเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ทุกคนพึงพัฒนาขึ้นมาให้มีในตนและในสังคม โดยขณะที่พัฒนาตน ก็ไม่ทิ้งสังคม ขณะที่ทำเพื่อสังคม ก็ไม่ทำให้ตนเดือดร้อน และขณะที่ยังต้องหาเงิน ใช้เงิน ก็ไม่หลงลืมการมองหาความสุขและการมีชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ ทว่ามนุษย์ในยุคนี้พากันมองข้าม อันเป็นเหตุให้บนเส้นทางของการหาเงิน กลายเป็นเส้นทางของการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสังคมไปอย่างน่าเสียดาย
ข้าพเจ้าขออนุโมทนา สาธุอย่างยิ่งที่ท่านได้ทำให้อ่าน ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด :ดาวน์โหลดอีบุ๊ค 7 สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต 7 หลักคิดเพื่อความสุข


ที่มา : http://ebooks.in.th/ebook.aspx?bid=1441


2 comments:

narinzzz said...

ขอบคุณค่ะ ^ ^

narinzzz said...

ขอบคุณค่ะ