โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

02 November 2010

กินอย่างไรจึงจะสุขภาพดี

ชื่อเรื่อง : กินอย่างไรจึงจะสุขภาพดี
ประเภท : สุขภาพ
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
คนมีสุขภาพดีตามหลักอภิธรรม
ความบกพร่องทางรูปกาย มีสาเหตุ 4 ประการ คือ
1. เกิดจากกรรม บางคนแก้กรรมก็หายป่วยได้
2. เกิดจากจิต เป็นวิธีคิดของคนบางคนทำให้ตัวเองป่วยได้ เช่น ความโกรธ ...

ดาวน์โหลด :
link 1 :

http://www.ziddu.com/download/12346630/Tip006.pdf.html

ที่มา : ---

No comments: