โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

04 August 2009

สัจจสารสวนโมกข์ : กรรมในพระพุทธศาสนา


ชื่อเรื่อง : สัจจสารจากสวนโมกข์ : กรรมในพระพุทธศาสนา
ประเภท : ธรรมมะ
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
ลัทธิกรรมคืออะไร การอยู่เหนือกรรมต้องทำอย่างไร กรรมกับการเกิดใหม่เป็นอย่างไร ชนิดของกรรมมีอะไรบ้าง และเราจะต้องรับผลของการกระทำอย่างไร เชิญหาอ่านได้จาก e-book นี้

ดาวน์โหลด :
link1 : http://www.ziddu.com/download/5901100/e-book_001.pdf.html

ที่มา : http://www.dhamma4u.com/

No comments: