โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

02 August 2009

เทคโนโลยีกับชีวิตในโลกอนาคต

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีกับชีวิตในโลกอนาคต
ประเภท : คอมพิวเตอร์
รายละเอียด :
เคยมีคนกล่าวว่า มนุษย์ในอนาคตจะมีหัวโต แขนขาลีบ พุงป่อง เนื่องจากร่างกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว เพราะใช้เทคโนโลยีทำงานให้ทุกอย่าง แต่ผมเชื่อว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะมนุษย์รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทำให้มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดีขึ้น มีอายุยืนยาว อยากสวยอยากหล่อได้ตามความต้องการ บางคนอาจจะคิดว่า ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ชีวิตก็เป็นสุขได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นจริงสำหรับคนบางคน แต่ในโลกปัจจุบันและอนาคตเราไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
ดาวน์โหลด :

link1 : http://www.thaiebook.org/download/thaiebook_org/download.gif
ที่มา : http://www.thaiebook.org

No comments: